Cenník

Zákrok Cena
Komplexné stomatologické vyšetrenie 30,- €
Konzultácia 20,- €
Cielené stomatologické vyšetrenie, polročná prehliadka 10,- €
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 50,- €
Intraorálna rtg. / Bite-wing 5,- €
OPG snímok 15,- €
CBCT 50,- €
Povrchová anestézia 5,- €
Injekčná anestézia 10,- €
Dlahovanie zubov 150,- €
Odstránenie zubného kameňa 15,- €
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia 30,- €
Dentálna hygiena 60,- €
Dentálna hygiena - deti 30,- €
Lokálna fluoridácia 10,- €
Pečatenie 20,- €
Air-flow 25,- €
Výplň dočasné zuby 20,- €
Fotokompozitná výplň - jednoplošková, dočasné zuby 30,- €
Fotokompozitná výplň - dvojplošková, dočasné zuby 40,- €
Fotokompozitná výplň - trojplošková 50,- €
Fotokompozitná výplň - viacplošková 60,- €
Fotokompozitná výplň - REKONŠTRUKCIA S 70,- €
Fotokompozitná výplň - REKONŠTRUKCIA M 80,- €
Fotokompozitná výplň - REKONŠTRUKCIA L 90,- €
Provizórna výplň 10,- €
Paliatívne endodontické ošetrenie 40,- €
Paliatívne endodontické ošetrenie - viackoreňový zub 60,- €
Endodontické ošetrenie 1koreňového zuba 80,- €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 120,- €
Použitie materiálu MTA 30,- €
Pulpotomia 30,- €
Vnútorne bielenie 50,- €
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa 20,- €
Extrakcia trvalého zuba - nekomplikovaná: 30,- €
Extrakcia trvalého zuba - komplikovaná 60,- €
Sutúra extrakčnej rany 15,- €
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti* 70,- €
Resekcia koreňového hrotu 80,- €
Dekapsulácia zuba 15,- €
Zastavenie poextrakčného krvácania 30,- €
Chirurgická revízia rany 30,- €
Egalizácia alveolárneho výbežku 70,- €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 10,- €
Excízia mäkkých tkanív - kauterizácia 10,- €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu 20,- €
Frenulektómia 70,- €
Brúsenie na protetickú prácu 60,- €
Odtlačky na protetickú prácu - alginát 30,- €
Odtlačky na protetickú prácu - silikón 50,- €
Opätovné nasadenie fixnej náhrady 15,- €
Opätovné nasadenie fixnej náhrady - adhezívne 30,- €
Celokeramická korunka 300,- €
Kovokeramická korunka 150,- €
Kovokeramická korunka – estetická 300,- €
CEREC Inlay/Onlay/Overlay - fotokompozitná 150,- €
CEREC Inlay/Onlay/Overlay - celokeramická 200,- €
Provizórna korunka – razidlo 30,- €
Provizórna korunka vyrobená v laboratóriu 50,- €
Celková snímateľná náhrada 400,- €
Imediátna náhrada 300,- €
Čiastočne snímateľná náhrada* 450,- €
Medzerník 100,- €
Stiahnutie korunky 30,- €
Stiahnutie mostíka 63,- €
Wax–up a Mock–up 60,- €
Určenie medzičelustných vzťahov, výška zhryzu 50,- €
Funkčný odtlačok do individuálnej lyžice 30,- €
Detská celokovová korunka - SSC 50,- €
Profesionálne domáce bielenie zubov Opalescence 150,- €
Udržiavacia sada bielenia 70,- €
Purewhitening 250,- €
Dlaha proti bruxizmu 50,- €

 

 

*Minimálna suma

Cenník platný od 1 .11. 2023