Cenník

Zákrok Cena
Komplexné stomatologické vyšetrenie 30,- €
Cielené stomatologické vyšetrenie 10,- €
Akútne stomatologické vyšetrenie 15,- €
RTG snímka intraorálna 5,- €
RTG snímka- ortopantomogram 10,- €
Injekčná anestézia 10,- €
Extrakcia zuba / koreňa – nekomplikovaná 30,- €
Extrakcia zuba / koreňa- komplikovaná 40,- €
Extrakcia mliečneho zuba 20,- €
Chirurgická extrakcia 60,- €
Sutúra rany 10,- €
Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov 70,- €
Odber materiálu na laboratórne vyšetrenie 30,- €
Jednoplošková výplň 30,- €
Trojplošková výplň 40,- €
Rekonštrukcia S 60,- €
Rekonštrukcia M 70,- €
Rekonštruckia L 90,- €
Rekonštrukcia zuba + čap 60,- €
Provizórna výplň 10,- €
Paliatívne endodontické ošetrenie - 1 koreňový zub 30,- €
Paliatívne endodontické ošetrenie - viackoreňový zub 50,- €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba 80,- €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 100,- €
Pulpotomia 30,- €
Vnútorné bielenie 50,- €
Odtlačky na protetickú prácu 30,- €
Provizórna korunka 50,- €
CEREC fotokompozitná onlay Lava Ultimate 150,- €
Kovokeramická korunka 150,- €
Celokeramická korunka 250,- €
WAX up- vosková modelácia 60,- €
Totálna snímateľná náhrada - 1 čelusť 300,- €
Imediátna snímateľná náhrada - 1 čelusť 250,- €
Čiastočne snímateľná náhrada - 1 čelusť* 350,- €
Medzerník * 80,- €
Dlahovanie zubov 120,- €
Komplexná dentálna hygiena - dospelý 50,- €
Komplexná dentálna hygiena - dieťa 25,- €
Airflow - odstránenie pigmentov 25,- €
Odstránenie zubného kameňa 15,- €
Lokálna fluoridácia 10,- €
Pečatenie zuba 15,- €

 

*Minimálna suma

Cenník platný od 1 .7. 2020