Služby

  • Vyšetrenie, stanovenie diagnózy a starostlivé plánovanie terapie považujeme za základ.
  • RTG vyšetrenie je súčasťou takmer každého vyšetrenia a ošetrenia.
  • Pacient je informovaný o stavu dutiny ústnej a podiela sa na voľbe najvhodnejšej liečby
  • Snažíme sa o bezbolestný prístup
  • Spolupracujeme s kolegami v okolí a delegujeme na špecializované pracoviská