Zubná protetika

Ilutrativny obrázok

Prvoradou úlohou protetickej stomatológie je nahradiť chýbajúce zuby, resp. celý chrup a tým zlepšiť alebo obnoviť žuvaciu schopnosť pacienta. Predchádza chorobám žuvacieho ústrojenstva, obnovuje pôvodný výzor pacienta, zlepšuje výslovnosť. 

V niektorých prípadoch, pri ktorých nie je možné zhotovenie fixnej náhrady a ani zavedenie implantátov, je nutné zhotoviť snímateľnú náhradu chýbajúcich zubov. Ku snímateľnej protetike patria vyberateľné totálne alebo čiastočné protézy, kotvené sponami.

 Do fixnej protetiky zaraďujeme korunky a mostíky z kovokeramiky alebo najestetickejšie výrobky z celokeramiky- lithiumdisilikátovej alebo zirkónovej.

CEREC Omnicam 

Na obnovu stredne poškodeného zuba sa ako vhodné stomatologické riešenie používajú výplne označované ako inlaye alebo onlaye. Ich použitie sa tiež odporúča v prípadoch, keď je zub zlomený prípadne prasknutý, ale poškodenie nie je natoľko rozsiahle aby vyžadovalo zhotovenie keramickej korunky. Môžu byť vyrobené z kompozitného materiálu podobne ako biela výplň, alebo z keramického materiálu. Často sa používajú aj ako náhrada rozsiahlych amalgámových výplní. Na našom pracovisku Vám ich vieme na počkanie vyrobiť pomocou prístroja- CEREC Omnicam

Zubné korunky

V prípade, že je poškodenie zuba rozsiahlejšie, používajú sa na jeho rekonštrukciu zubné korunky. Existuje niekoľko typov materiálov. V prvej fáze sa ošetrovaný zub obrúsi a zhotovia sa odtlačky. Ďalší krok sa realizuje v zubnej technike, kde sa korunka zhotoví. Po celý čas je ošetrovaný zub chránený provizórnou živicovou korunkou. Pri ďalšej návšteve zubnej ambulancie je provizórna korunka nahradená novou, definitívnou.

Zubné mostíky

V prípade jedného alebo viacerých chýbajúcich zubov je jedným z vhodných protetických riešení zhotovenie zubného mostíka. V takomto prípade je potrebné obrúsiť zuby susediace s chýbajúcim zubom. Tomu predchádza starostlivé zváženie stavu týchto zubov, na základe klinického vyšetrenia a RTG snímky. Samotné ošetrenie je bezbolestné s lokálnou anestéziou. Pilierové zuby sa obrúsia a zhotovia sa odtlačky, na základe ktorých zubný technik zhotoví náhradu, ktorá sa pevne nacementuje na obrúsené zuby. Kým nie je hotová definitívna náhrada, dostáva pacient mostík provizórny. V každej fáze ošetrenia teda odchádzate z ambulancie so zubami.